Optrækskursus:

Kurset egner sig til dig med PP2 eller højere trin i DHPUs paraglider-uddannelse  som vil have muligheden for at kunne flyve optræk fremover. Igennem et grundigt optrækskursus, giver vi dig de fornøden færdigheder der kræves for at udføre en fornuftig og sikker optræksflyvning i de vejrforhold som din paraglider-trin giver dig rettigheder til. Vi starter med en test og vurdering af hver enkelt deltagers færdigheder i at udføre front- og krydsstarter. Derefter bliver deltagerene sat ind i procedure for optræksflyvning og de farmomenter der kan forekomme, og hvordan man håndterer dem. Selve optræksfasen starter med lave optræk og i takt med at du får bygget viden og erfaring op, bliver optrækkene længere og højere op indtil du når op til fuld udløsningshøjde.

Kurset koster 3500 kr. og inkluderer:

  • Den teoretiske viden om optræksflyvning samt procedure og risici ved optræksflyvning
  • Lokalflyvetilladelse Teori samt eksamen hertil. (giver mulighed for begrænsnet flyvning over 150 meter uden besiddelse af S-teori)
  • Forbedring af dine startteknikker ift. optræksflyvning (både front- og krydsstart)
  • 50 optræk til udløsningshøjde (fra lav højde til fuld højde, hvorved man udløser linen)
  • Udtjæk på det forbrugte optrækssystem (Simba winch)

Sidegevinst ved kurset i år:

I år har vi valgt at tilbyde kurset til en lille pris som svarer til hvis du havde købt 50 optræk uden at få undervisningen. Dette er for at få gang i sikker optræksflyvning til de interesserede. Derudover, får du et spilførerkursus til sikker udførelse af optræk med Simba Winch.

Hvad giver kurset rettigheder til? (Jf. DBH 740.)

Kurset giver dig de grundpræncipper du skal  have for at flyve enhver type optræk. Et optræksbevis (OT) giver dig rettigheden til at udføre optræksflyvning på et plads med spil optrækssystem uden opsyn af din instruktør. Hvis du skal udføre optræk ved andre typer optrækssystemer (fx. biloptræk eller bådoptræk), skal du blot få et ”udtjek” ved det pågældende system. (altså kort blive sat ind i det pågældende systems særheder og sikkerhedsanbefalinger mm.)

For dig der ikke har VFR-bevisen på plads endnu, giver kurset (udover færdighederne), ret til at udføre selvstændig optræk til 150 meters højde og optræk op til fuld udløsningshøjde og fritflyvning derefter mens du er under opsyn af en instruktør. Så for dig, handler det om at bestå VFR-bevis i løbet af et eller to sæsoner for at være helt selvstændig. Det er vigtigt at vide at begrænsningen er pga. manglende VFR-bevis og ikke andet.

For dig der har VFR-bevis, giver kurset ret til helt selvstændig optræk til maksimal udløsningshøjde og fritfyvning derefter jf. De gældende regler.

Hvad har jeg brug for?

Du har brug for din egen paraglider, seletøj, påmonteret reserveskærm, optræksudløser og højdemåler. Hvis du mangler nogle af disse, skal du snakke med den kursusansvarlige instruktør inden kursets opstart.

Kursets opbygning:

Kurset består af 2 dele. De første 3-4 gange er forudbestemte dage, hvor alle deltagere dukker op en eftermiddag i hverdage, og får oplært de grundlæggende viden og erfaring med hele instruktørens focus på undervisning af hver person igennem et planlagt kursusplan. Derefter kan der også flyves op til de 50 optræk i weekenderne eller andre dage hvor en af klubbens instruktører er til stede og klubben tilbyder optræksflyvning til alle.

Efter kursets afslutning koster et optræk 50 kr. for Airwaves medlemmer og 70 kr. for ikke medlemmer.

Kursusansvarlig instruktør: Essie Saadi